Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2009

Jeż

Reposted fromravicious ravicious

January 04 2009

December 29 2008

December 27 2008

December 21 2008

December 20 2008

December 17 2008

December 16 2008

December 15 2008

December 14 2008

I Ty możesz współtworzyć rBox!

Chcesz dołączyć do nas i być współtwórcą? Nic prostszego! Po prostu napisz do mnie na Blipie (^ravicious) lub na mejla (ravicious na pewnym serwisie od Google).

Zanim do nas dołączysz...Co będzie mi potrzebne? Tylko konto na Soup i chęci.
Jaki jest tego cel? Zebranie ciekawych artykułów (z blogosfery i nie tylko) w jednym miejscu. Tym razem nie robi tego bot, a ludzie.
Dlaczego nie użyjecie Czytnika Google czy Delicji? Bo elementy udostępnione w Czytniku Google ograniczają do subskrybowanych kanałów RSS. Delicje to również nie najlepsze rozwiązanie. A na "zupce" po prostu wszystko nie dość, że ładniej wygląda, to jest po prostu... przyjemniejsze. Poza tym do grupy może dołączyć kilka osób.
Dlaczego miałbym do Was dołączyć? Bo nie każdy czyta takie same strony, jak druga osoba. Jedna osoba nie ogarnie całego Internetu jednym spojrzeniem.

Jak już się zdecydujesz...Na czym to polega? Przeglądając zasoby Internetu po prostu dodajesz linki do ciekawych artykułów/wpisów/dyskusji, najlepiej po polsku. Linki najłatwiej dodawać poprzez bookmarklet (gdzie on jest?). Przed dodaniem linku upewnij się tylko, czy już ktoś go nie dodał (szukajka jest po prawej).
Jakich linków nie chcecie? Mających związek z pornografią (przykład), ogólnie rzecz biorąc: sprzecznych z polskim prawem.
Skąd mam wiedzieć, czy wrzucony przeze mnie artykuł jest ciekawy? Linki dodawaj wg własnego uznania, jeśli będzie słaby, to po prostu go wywalę.

December 13 2008

December 12 2008

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl